Riskettan – en obligatorisk körkortskurs med avstamp i Nollvisionen

Som samtliga körkortsutbildningar tar Riskettan avstamp i den så kallade “Nollvisionen”.

Kort sammanfattat är detta ett slags förhållningssätt till säkerhet i trafiken – en vision om att ingen människa ska behöva sätta livet till på grund av slarv eller onödigt risktagande i trafiken.

En sak vittnar både statistiken och forskningen om: att unga människor har ett förhöjt riskbeteende bakom ratten. Unga människor, speciellt individer som precis har tagit körkort, är överrepresenterade i statistiken när det kommer till både beskedliga småolyckor och dödsolyckor.

I detta avseende är riskettan skapad för att skapa medvetenhet om dessa risker och förhindra/förebygga olyckor. Kursens skapades som ett komplement till den dåvarande “halkutbildningen”, som idag kallas för risktvåan.

rattsurfa-risk

Kursens innehåll

Riskettan syftar till att skapa en bredare insikt i hur olika faktorer påverkar körförmågan. Här diskuteras allt från hur alkohol och droger, till hur olika distraktionsmoment såsom mobilsurfande – eller trötthet – påverkar sinnena och riskbeteendet bakom ratten.

Boka kursen i Stockholm

Ska du boka riskettan i Stockholm föreslår vi att du tittar in på riskettan-handledarkurs.se. Här finns det kurser varje vecka att boka och detta är en utbildare som genomfört körkortskursen sen riskettan blev obligatoriska (någon gång under 2009).

Priser

I skrivande stund kostar det 450 kr per person, och kursen tar cirka 3 timmar exklusive raster.

Mer info

Vill du läsa på mer om regler och rön för riskutbildningarna, föreslår vi att du går vidare till körkortsportalens sida om detta.