Handledarutbildning

Handledarutbildningen är en obligatorisk körkortsutbildning för alla som vill övningsköra privat. Både den som ska vara handledaren under övningskörningen och den som ska köra, ska gå utbildningen.

Men jag tänkte gå en intensivkurs. Då är det väl ingen mening att övningsköra privat?

Tvärtom. En överväldigande mängd studier visar faktiskt att ju mer du kan övningsköra privat, desto större kommer chansen att vara att lyckas med din intensivkurs. Och det motsatta. Dvs att statistik från Trafikverket visar att 6 av 10 som kör upp i Stockholm blir underkända, största delen är dem är uppkörningar där det finns en markant brist i körerfarenhet.

Vårt förslag är därför att innan du sätter igång med en intensiv körkortsstudie – genomför handledarutbildningen, och försök därefter att göra upp ett rimligt schema för att övningsköra privat även under denna tid. Man kan aldrig få för mycket erfarenhet bakom ratten.

ovningskor-ofta

Är detta detsamma som introduktionsutbildning?

Ja, handledarutbildning syftar på exakt samma kurs. Det officiella namnet är introduktionsutbildning (eller “introduktionskurs”), men i folkmun så säger det flesta handledarutbildning för körkort. Kärt barn har många namn, som det heter.

Vad finns det för handledarkurser i Stockholm ni kan rekommendera?

I Stockholm finns det förstås gott om olika körkortsutbildare, och kvaliteten är överlag god. För just handledarutbildning klicka här så kommer du vidare till en hemsida helt ägnad åt att ge så många svar och perspektiv på denna kurs som möjligt. Här kan du även boka kursen och det finns gott om tider varje vecka, även på helgerna.

Vad innehåller denna kurs

Detaljerna i kursinnehållet kan skilja sig åt mellan olika utbildare, men det finns vissa element som måste vara med enligt körkortslagen. Dessa element kan kort sammanfattas med:

  • Handledaransvar
  • Krav och kriterier vid förarprov
  • Körekonomi/körsätt

Ansvar

Handledaransvar är vad det låter som. Här tar man upp vad handledaren har för rättigheter och skyldigheter. Och ja, det rör sig förstås mest om skyldigheter . Handledaren är helt och fullständig ansvarig, både praktiskt och juridiskt, för övningskörningen. I lagens mening är det med andra ord handledaren som kör bilen. Här diskuteras därför hur man kan närma sig denna roll ur flera olika aspekter – vad som är viktigt att tänka på ur trafiksäkerhetssynpunkt, vilka som är vanliga misstag, vilka risker det finns – och liknande. Tanken är också att handledaren ska få handfasta tips på hur man lägger upp övningskörningen på ett bra sätt, både ur säkerhetshänseende och kvalitativt. Man reflekterar också runt på vilka sätt handledare och förare kan tolka precis samma situation i trafiken på olika sätt.

Krav och kriterier vid förarprov

Här ges en genomgång över vad som krävs för att ta körkort. Alltså vilka färdigheter man måste besitta för att bli godkänd på förarprovet av Trafikverket. Eftersom handledarutbildning fokuserar på övningskörning, läggs mest vikt vid de praktiska momenten i detta avseende.

Körekonomi

Den här delen tar avstamp i de senaste årens ökade miljömedvetenhet och tar upp hur man med enkla tekniker och förhållningssätt kan framföra bilen både mer bränslesnål och miljövänligt.

Hur lång är kursen

Det är lagstadgat att kursen måste vara minst tre timmar. Lite märkligt kanske, eftersom allt handlar ju om kvalitet, men så är det. Så räkna med att vara borta minst denna tid plus en halvtimme ungefär. Glöm heller inte att både elev och handledare måste gå kursen, men ni behöver inte gå samtidigt – om ni inte vill eller kan.